Jak prawidłowo czyścić soczewkę w kamerze termowizyjnej?

Procedura czyszczenia soczewki Kamery termowizyjnej


Należy używać jednego z następujących płynów:
• Dostępny w handlu płyn do czyszczenia obiektywów o zawartości ponad 30%
alkoholu izopropylowego.
• Alkohol etylowy 96% (C2H5OH).


Wyposażenie:
• Wata

1. Usuń brud z powierzchni obiektywu, przedmuchując go czystym powietrzem przed użyciem waty do wytarcia powierzchni obiektywu.

2. Nasącz watę 96% alkoholem izopropylowym lub komercyjnym środkiem do czyszczenia soczewek zawierającym ponad 30% alkoholu izopropylowego. Przekręć, aby usunąć nadmiar płynu

3. Wyczyść soczewkę tylko raz i wyrzuć watę. Za każdym razem używaj nowej waty.


OSTROŻNIE
• Podczas czyszczenia obiektywu na podczerwień należy zachować ostrożność. Obiektyw posiada cienką powłokę antyodblaskową.
• Nie należy czyścić obiektywu na podczerwień zbyt intensywnie. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie powłoki antyodblaskowej.