5 prostych pytań o termowizję w strażackich rękach

Oferta kamer termowizyjnych, także wśród rodziny kamer FLIR staje się coraz bogatsza. Szukając kamery dla swojej jednostki często mylnie wybierane są kamery z serii przeznaczonych stricte do zadań prewencji w zakładach przemysłowych czy oceny energetycznej budynków (np. kamery FLIR serii EX), które nie uwzględniają warunków w jakich musi poruszać się strażak.

Na co więc zwrócić uwagę, dokonując wyboru?


1.Jaki zakres pomiarowy temperatury posiada kamera?         
                                             

Zakres pomiarowy temperatury jest podstawowym parametrem przesądzającym o przydatności kamery. Kamery konstruowane są dla różnych zakresów pomiarowych w zależności od przeznaczenia.

Wiele z kamer przeznaczone do komercyjnego użytku lub dla innych służb/sektorów będą miały górną granicę temperatur na poziomie od +100° C do ok. 250° C. Służą one głównie do inspekcji urządzeń elektrycznych, hydraulicznych lub jako wsparcie dla audytów energetycznych.

Pamiętaj, że strażacka kamera termowizyjna powinna przede wszystkim pozwolić na bezproblemowe rozpoznanie wysokich temperatur w trakcie pożarów wewnętrznych. Np. kamery FLIR z Serii-K (przeznaczonej specjalnie dla Straży Pożarnych), mogą dokonać dokładnego pomiaru od -20°C do + 500°C/+650°C.

 

 2. Czy kamera termowizyjna jest przystosowana do pracy w wysokich temperaturach?

Wytrzymałość niektórych kamer termowizyjnych ( głównie przeznaczonych dla przemysłu) to często max. 50-150°C, tymczasem kamery strażackie będzie charakteryzowała odporność temperaturowa na poziomie +260°C przynajmniej przez kilka minut.

Profesjonalne kamery strażackie będzie odróżniać to, że będą one testowane na:

– odporność na ciepło – kamera umieszczana jest w piecu w temperaturze 260° C przez 5 minut, następnie jest sprawdzana, czy prawidłowo wyświetla obraz,

– odporność na ciepło i płomienie – kamera jest umieszczana w piecu w temp. około 90° C na 15 minut i dodatkowo przez 10 sekund umieszczana w płomieniach. Po tym czasie oczywiście powinna funkcjonować prawidłowo.

 


3.Czy kamera jest odporna na upadek i wodę?

Odporność kamery, która będzie używana w często ekstremalnych warunkach jest bardzo istotna. Zwróć uwagę, jakie IP posiada kamera (większość kamer strażackich ma IP67) oraz czy jest odporna na upadek (standard to ok.2m na beton) i wstrząsy. Twoja kamera będzie narażona zarówno na niespodziewane uderzenia, jak i na wodę – miej to na uwadze.

 
4. Czy kamerę termowizyjną można bezproblemowo obsługiwać w rękawicach strażackich?

Standardy norm dla strażackich kamer termowizyjnych (NFPA 1801) kładą duży nacisk na obsługę kamery w realnych warunkach akcji ratowniczo-gaśniczych. Zbyt małe i blisko rozmieszczone przyciski uniemożliwiają obsługę kamery, szczególnie w trudnych warunkach.  

Kamera powinna posiadać duże przyciski tak, aby bezproblemowo można było ją obsługiwać w rękawicach strażackich. Dodatkowo kamery powinny posiadać duży zielony przycisk „włącz/wyłącz” niezależnie od producenta. 

 W modelach kamer FLIR dla przemysłu (seria Ex), wielkość przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ, praktycznie uniemożliwia obsługę kamery w rękawicach.5. Czy kamera spełnia standardy dla kamer przeznaczonych dla Straży Pożarnych?

Wśród standardów dla kamer termowizyjnych dla Straży Pożarnych duży nacisk położono także na użyteczność. Ustalono, że kamery różnych producentów powinny działać w podobny sposób i interfejs użytkownika powinien być na tyle podobny, aby każdy operator kamery mógł się nią posługiwać bez dodatkowego przeszkolenia.

W praktyce oznacza to, że kamera powinna posiadać podstawowy, domyślny tryb pracy (TI Basic), który wyświetla tylko obraz w odcieniach szarości z paskiem temperatury, cyfrowym odczytem temperatury i kolorem wskazującym na ciepło z kolorową skalą odniesienia. Gradacja temperatur dla zapewnienia bezpieczeństwa ratowników powinna być intuicyjna, a więc zaczynać się od odcieni szarości, przechodząc w kolory żółty, pomarańczowy, czerwony we wszystkich strażackich kamerach. Wprowadzanie trybów wielokolorowych może być mylące dla osoby korzystającej z kamery.

Tryb podstawowy, domyślny w kamerach FLIR z Serii-K      Tryb kolorystyczny w kamerach przemysłowych FLIR z Serii-Ex

 
Kamery termowizyjne spełniające wszystkie powyższe kryteria, możemy śmiało porównywać i zestawiać pod kątem specyfikacji technicznej i dostępnego budżetu.